نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی رامسر اردوگاه چمران تصویر 1

 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 5   تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 5

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 5

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4   تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 4

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 3   تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 3

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 3

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1   تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی   تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی

 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 2   تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 2

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 2

 


 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 1   تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 1

 

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 1

 


 

تور مجازی  محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی  و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردو اردوگاه چمران   تور مجازی محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردو اردوگاه چمران

 

نمای360درجه محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردوگاه چمران

 


 

تور مجازی جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران   تور مجازی جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران

 

نمای360درجه جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران

 


 

تور مجازی میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران   تور مجازی میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران

 

نمای360درجه میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران

 


 

تور مجازی محوطه  اردوگاه چمران   تور مجازی محوطه اردوگاه چمران

 

نمای360درجه محوطه اردوگاه چمران

 


 

تور مجازی  میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران   تور مجازی میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران

 

نمای360درجه میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران

 


 

تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران   تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران

 

نمای360درجه میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران

 


 

تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران   تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران

 

نمای360درجه میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران

 


 

تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 148
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی پارک ملت تصویر 5

 

تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت   تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی سینمای پردیس پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز2 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت   تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی رستوران محیطی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی میدان ساعت پارک ملت   تور مجازی میدان ساعت پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی میدان ساعت پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی آبنمای پارک ملت   تور مجازی آبنمای پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی آبنمای پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی ورودی پارک ملت   تور مجازی ورودی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی ورودی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 169
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی پارک ملت تصویر 4

 

تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت   تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی سینمای پردیس پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز2 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت   تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی رستوران محیطی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی میدان ساعت پارک ملت   تور مجازی میدان ساعت پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی میدان ساعت پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی آبنمای پارک ملت   تور مجازی آبنمای پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی آبنمای پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی ورودی پارک ملت   تور مجازی ورودی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی ورودی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 225
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی پارک ملت تصویر 3

 

تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت   تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی سینمای پردیس پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز2 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت   تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی رستوران محیطی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی میدان ساعت پارک ملت   تور مجازی میدان ساعت پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی میدان ساعت پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی آبنمای پارک ملت   تور مجازی آبنمای پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی آبنمای پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی ورودی پارک ملت   تور مجازی ورودی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی ورودی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 273
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی پارک ملت تصویر 2

 

تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت   تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی سینمای پردیس پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز2 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت   تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی رستوران محیطی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی میدان ساعت پارک ملت   تور مجازی میدان ساعت پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی میدان ساعت پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی آبنمای پارک ملت   تور مجازی آبنمای پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی آبنمای پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی ورودی پارک ملت   تور مجازی ورودی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی ورودی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی پارک ملت تصویر 1

 

تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت   تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی سینمای پردیس پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز2 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت   تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت   تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی رستوران محیطی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی میدان ساعت پارک ملت   تور مجازی میدان ساعت پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی میدان ساعت پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی آبنمای پارک ملت   تور مجازی آبنمای پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی آبنمای پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

 


 

تور مجازی ورودی پارک ملت   تور مجازی ورودی پارک ملت

 

نمای 360 درجه‏ی ورودی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 205
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی آشپزخانه ی نیمکت تصویر 5

 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-سردخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-سردخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-سردخانه

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی   تور مجازی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها   تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی   تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 216
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی آشپزخانه ی نیمکت تصویر 4

 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-سردخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-سردخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-سردخانه

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی   تور مجازی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها   تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی   تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1239
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی آشپزخانه ی نیمکت تصویر 3

 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-سردخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-سردخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-سردخانه

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی   تور مجازی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها   تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی   تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نمای360

تور مجازی آشپزخانه ی نیمکت تصویر 2

 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-سردخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-سردخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-سردخانه

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی سردخانه

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی   تور مجازی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-اتاق آماده سازی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها   تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای انتها

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی   تور مجازی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-آشپزخانه نمای میانی

 


 

تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه   تور مجازی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه

 

نمای 360 درجه ی رستوران نیمکت-ورودی آشپزخانه:: برچسب‌ها: تور مجازی , عکاسی پانوراما , نمای 360 , تورمجازی , بازدید مجازی , گردشگری مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392 | نظرات ()